Mind Dump, Tech And Life Blog

:: Systems Software & Programming / cmake

Cmake Notes (2018-01-09 00:00:00 UTC)

:: Digital Despotism / Linux

Ryzen Linux System Hung/Freeze Issue (2021-04-18 00:00:00 UTC)
Howto Add Backports Repo to unattended-upgrades (2020-12-05 00:00:00 UTC)
Postfix: non-UTF-8 Value (2020-12-05 00:00:00 UTC)
Octal Numbers in Linux Filesystem Permissions (2020-11-29 00:00:00 UTC)
Howto Search Packages Across Distributions (2020-06-27 00:00:00 UTC)
SOCKS SSH Tunnel (2020-06-27 00:00:00 UTC)
Howto Get Roundcube To Use SSL/TLS To Connect (2020-06-03 00:00:00 UTC)
How to set up hostname and hostname --fqdn (2020-03-13 00:00:00 UTC)
How to modify existing software RAID 1 in Linux (md) (2019-05-06 00:00:00 UTC)
How to su to Apache user with bash (2019-04-16 00:00:00 UTC)
Freeradius Notes (2018-03-31 00:00:00 UTC)
Samba Notes (2018-04-21 00:00:00 UTC)
Various Linux notes (2018-04-21 00:00:00 UTC)
Náhodné poznámky pri aktualizácii konfigov a reinštalácii Debianu 6 (2018-03-29 00:00:00 UTC)
Ultimate Certificate Cheatsheet (2018-02-10 00:00:00 UTC)
My Opinion on Glibc 2.x (2018-01-28 00:00:00 UTC)
Fuck `getopts` of Bash (angry rant) (2017-09-03 00:00:00 UTC)
How to remove a package with prerm problems (2017-07-23 00:00:00 UTC)
Roundcube Update From Debian Jessie to Stretch (8 -> 9) (2017-07-02 00:00:00 UTC)
Setting up *nut* for UPS (2016-01-13 00:00:00 UTC)
crypt SHA vs. vanilla sha256() (2016-01-11 00:00:00 UTC)
Howto chroot to another linux installation (2016-01-11 00:00:00 UTC)
SSH tunnel (2016-01-13 00:00:00 UTC)

:: Futuristic Dystopic / Digital Data

Zmar a bolesť digitálnej identity cudzinca v Českej Republiky (2021-04-14 00:00:00 UTC)
Znalosti sú zbytočné (2021-02-17 00:00:00 UTC)
Mažem negatívne dáta (2020-01-27 00:00:00 UTC)
Fuck Android 10 Contacts App (2020-01-18 00:00:00 UTC)
Vzduchoprázdno (2019-10-15 00:00:00 UTC)
Želám si osobnú digitálnu apokalypsu (2019-04-26 00:00:00 UTC)
RUDE AWAKENING (2019-02-22 00:00:00 UTC)
Desocializing Complete (2019-01-25 00:00:00 UTC)
Why I left Facebook Social Network (2018-06-16 00:00:00 UTC)
I Want to Do a Digital Reset (2018-04-13 00:00:00 UTC)
Digital Hoarding !Take My Energy! (2017-07-11 04:43:00 UTC)
Twitter's Insane Noise (2017-07-08 00:00:00 UTC)
Presýtenie informáciami: môj mozog horí! (2017-03-23 00:00:00 UTC)
16327 bookmarks (2016-01-10 00:00:00 UTC)
How to categorize files (2016-01-09 00:00:00 UTC)

:: Futuristic Dystopic / Rants on Tech

Ťažko použiteľné programy (2021-02-07 00:00:00 UTC)
Bizardnosť engagementu (2020-09-29 00:00:00 UTC)
Bluetooth je bolesť (2020-06-10 00:00:00 UTC)
Dni, kedy chcem vypadnúť zo sveta IT (2020-06-20 00:00:00 UTC)
SSD = bež alebo zomri (2020-06-18 00:00:00 UTC)
Nepoužívam mobil už tak často (2019-09-24 00:00:00 UTC)
I don't believe in serverless (2019-04-25 00:00:00 UTC)
Full vs. Partial Automatization (2019-04-23 00:00:00 UTC)
Fuck Android Volume Control (2019-04-17 00:00:00 UTC)
Nespoľahlivé MTP s Motorolou Z2 Play (2019-04-13 00:00:00 UTC)
Biedne nabíjanie Sony Xperia XZ2 Compact (2019-04-12 00:00:00 UTC)
2019: Fragmentation starts (2019-01-01 00:00:00 UTC)
Fuck reCAPTCHA (2018-10-09 00:00:00 UTC)
Fuck Telemetry and Other Data Siphons (2018-10-01 00:00:00 UTC)
Fucked Up Infinite Scrolling and History API (2018-09-28 00:00:00 UTC)
Adopting HTML5 video tag hasn't been without loss (2018-09-27 00:00:00 UTC)
Do Not Assume My Name (2018-09-01 00:00:00 UTC)
Die, aptX, die (2018-08-31 00:00:00 UTC)
I AM FUCKING TIRED OF THIS TECH JUNGLE, DERELICTS AND CEMETERIES (2018-02-09 00:00:00 UTC)
Reliability, web, programs [frustration] (2016-01-18 00:00:00 UTC)
Tracking Madness (2016-01-13 00:00:00 UTC)
What's wrong with displays (2016-01-10 00:00:00 UTC)

:: Futuristic Dystopic / Internet Life

Copypastas (2021-01-05 00:00:00 UTC)
The Best Web Sites and Channels (2019-07-08 00:00:00 UTC)
EÚ plánuje zákaz E2E (2020-11-12 00:00:00 UTC)
I don't care about tech news anymore (2019-10-13 00:00:00 UTC)
Internet môže poskytnúť viac (2019-05-03 00:00:00 UTC)
Prehrávame novú studenú vojnu s Čínou...alebo nie? (2019-04-27 00:00:00 UTC)
Surfing the Web (I am a subscribe junkie) (2019-04-24 00:00:00 UTC)
Always Foreigner in Cyberspace (2019-04-22 00:00:00 UTC)
Convenience Is Not Enough (Bring Back XMPP Exports!) (2019-04-21 00:00:00 UTC)
How to Do Nothing And Get Banned On Facebook in 2018 (2018-12-24 00:00:00 UTC)
Nie je žiadna bezpečnosť (2018-12-21 00:00:00 UTC)
Moja obľúbená technoloógia: DHT (2018-09-29 00:00:00 UTC)
Why I'm the faceless mass on the Internet (2016-01-18 00:00:00 UTC)
Google Translate Toolbar of Blogspot (2016-01-09 00:00:00 UTC)

:: Digital Despotism / Software

Howto Backup With Borg And Borgmatic To Remote Location (2020-12-09 00:00:00 UTC)
free(): invalid pointer in C (2020-12-05 00:00:00 UTC)
Howto Back Up With Borg On USB Drive (2020-12-05 00:00:00 UTC)
Howto Reinstall Xcode CLI on Big Sur (2020-11-29 00:00:00 UTC)
MacOS Burn "The disc can't use the selected filesystems" (2020-07-18 00:00:00 UTC)
Debugging With GDB (2020-07-08 00:00:00 UTC)
Running LMMS on MacOS (2020-06-18 00:00:00 UTC)
Using an External Keyboard On macOS (2019-12-03 00:00:00 UTC)
Ako sa nezblbnut - neist nekonecnou zajacou norou (2019-04-28 00:00:00 UTC)

:: Digital Despotism / Real World

Bang&Olufsen H4 Disassembly (2020-12-08 00:00:00 UTC)
Apple - being "special" (2019-08-14 00:00:00 UTC)
My Dream Printer (2018-02-13 00:00:00 UTC)
Types of Steel (2017-07-23 00:00:00 UTC)
How To Build a Silent Computer (2017-07-07 00:00:00 UTC)

:: Futuristic Dystopic / My Life

2000 roky a hardvér (2020-12-06 00:00:00 UTC)
Som slabý a sakra sa za to nenávidím (2020-09-28 00:00:00 UTC)
Zbohom Rony (✝ 21.07.2020) (2020-08-29 00:00:00 UTC)
Čo robí dospelý muž? (2020-08-16 00:00:00 UTC)
Som unavený (2020-01-25 00:00:00 UTC)
Kam kráčam (2019-10-14 00:00:00 UTC)
Bytie v depresii (2019-08-31 00:00:00 UTC)
Motivácia sa neničiť (2019-07-07 00:00:00 UTC)
Je to moja vec, kde vyplýtvam svoj život (2019-07-05 00:00:00 UTC)
Upracovať sa k smrti (2019-05-26 00:00:00 UTC)
Prokrastinácia a motivácia v živote (2019-05-21 00:00:00 UTC)
Ignorance is bliss and time management (2019-04-26 00:00:00 UTC)
Čo kurva robím so svojím životom? (2019-04-20 00:00:00 UTC)
Strach zo zmeny jedla (2018-12-15 00:00:00 UTC)
Prestanú rany z minulosti vôbec niekedy bolieť? (2018-12-01 00:00:00 UTC)
I'm breaking up with you, technology (2018-10-06 00:00:00 UTC)
Pre lásku (2018-09-25 00:00:00 UTC)
50 Shades of Boredom (2018-07-17 00:00:00 UTC)
Temná strana softvérového vývoja: strach stať sa zastaralým (2017-09-06 00:00:00 UTC)
Vyvrhovaný z online svetov (2017-01-29 00:00:00 UTC)
Môj život stojí za nič (2016-04-11 00:00:00 UTC)
Technologické otroctvo (2016-04-09 00:00:00 UTC)
Cítim sa nereálne (2016-04-06 00:00:00 UTC)
My Future (2016-01-12 00:00:00 UTC)
Presýtenosť informáciami (sen) (2016-01-08 00:00:00 UTC)
Účinky sladkostí na mňa (2016-01-04 00:00:00 UTC)

:: Digital Despotism / Web Development

Development Tools Random Notes (2020-01-28 00:00:00 UTC)
*ViM* Plugins For Web Development (2020-06-27 00:00:00 UTC)
How Not to Create REST API (true story) (2019-08-15 00:00:00 UTC)
Video in Destiny Project (2018-06-21 00:00:00 UTC)

:: Copied Stuff / Tech

Hey.com Technological Stack (2020-11-29 00:00:00 UTC)
Hackbots URLs (2020-06-28 00:00:00 UTC)
Hey.com `Gemfile` (2020-06-28 00:00:00 UTC)
RSpec List of Matchers and Aliases (2020-06-28 00:00:00 UTC)
Sidekiq Statistics From Console (2020-06-28 00:00:00 UTC)
Colin's A Short Manifesto For Life (2017-07-23 00:00:00 UTC)
Why I hate Microsoft (4) - World domination (2017-03-10 00:00:00 UTC)
Why I hate Microsoft (3) - The power to bind (2017-02-28 00:00:00 UTC)
Why I hate Microsoft (2) - The not-so-good, the bad and the ugly (2017-01-28 00:00:00 UTC)
Why I hate Microsoft (1) - From the people who brought you EDLIN (2017-01-22 00:00:00 UTC)
Why I hate Microsoft - preface (2017-01-22 00:00:00 UTC)
<pre> (2016-01-09 00:00:00 UTC)
<pre> (2016-01-09 00:00:00 UTC)

:: Futuristic Dystopic / Hardware

Chýbajú mi CRT monitory (2020-11-26 00:00:00 UTC)
*Apple* prestupuje na architektúru ARM (2020-11-13 00:00:00 UTC)
Where To Get Gaming Chairs (EU/CZ) (2020-06-29 00:00:00 UTC)

:: Futuristic Dystopic / Culture

Čínske investície do hier (2020-07-02 00:00:00 UTC)
Where to Get Files (2020-06-05 00:00:00 UTC)
Mojich 10 naj českých a slovenských počítačových hier (2019-09-25 00:00:00 UTC)
Mojich 20 naj seriálov (2019-05-23 00:00:00 UTC)
Mojich 40 naj počítačových hier (2019-05-20 00:00:00 UTC)
Mojich 40 naj filmov (2019-05-19 00:00:00 UTC)

:: Futuristic Dystopic / Computer Games

Final Fantasy XV - Epizóda Gladiolus (2020-06-07 00:00:00 UTC)
Zbohom iNcontroL (2019-08-09 00:00:00 UTC)
Nehrávam súčasné mobilné hry (2019-05-22 00:00:00 UTC)
Dráma okolo Sekiro a jeho obtiažnosti (2019-04-10 00:00:00 UTC)
Thoughts About Usability of EA and uPlay Websites (2019-03-17 00:00:00 UTC)
=== Video games I've played so far (2018-04-22 00:00:00 UTC)
GTA games suck! (2018-02-12 00:00:00 UTC)
Gothic 2 Night of the Raven Funny Screenshot (2016-01-12 00:00:00 UTC)
Twitch Life: League of Legends (2014-2015) (2016-01-11 00:00:00 UTC)
Dreamfall Chapters Book One (2016-01-09 00:00:00 UTC)
Pocity z dohrania Gothic 3 a prečo hrám menej hier (2016-01-09 00:00:00 UTC)

:: Futuristic Dystopic / Literature

Túžim iba žiť (2019-11-30 00:00:00 UTC)
Mraky (2019-11-19 00:00:00 UTC)
Je tento svet reálny? (2019-11-18 00:00:00 UTC)
Nereálne denníky: Tieňom minulého ja (3) (2019-11-10 00:00:00 UTC)
Nereálne denníky: Nekonečný vnútorný boj (2) (2019-11-09 00:00:00 UTC)
Nereálne denníky: Vo vnútri nemŕtvy (1) (2019-11-08 00:00:00 UTC)
Archanjel (útržok) (2019-05-02 00:00:00 UTC)
Kathmándu (útržok) (2019-05-01 00:00:00 UTC)
Collins (útržok) (2019-04-30 00:00:00 UTC)
Chce sa mi kričať, ale nemám ústa (2019-04-29 00:00:00 UTC)
I Don't Want To Be a Software Developer (2019-02-05 00:00:00 UTC)
Unavený bojom (battleworn) (2016-01-07 00:00:00 UTC)

:: myrtana / Static

About (2019-08-16 00:00:00 UTC)
Security (2019-08-16 00:00:00 UTC)
VALUES OF MYRTANA (2017-07-25 00:00:00 UTC)
Prvky elity (2016-01-05 00:00:00 UTC)

:: Something Positive / Smoothies

Asuna (smoothie recipe) (2019-07-06 00:00:00 UTC)
Zest (smoothie recipe) (2019-07-04 00:00:00 UTC)

:: Copied Stuff / Body

BUD/S Warning Order (1) - History and Requirements (2018-04-21 00:00:00 UTC)
BUD/S Warning Order (1) - Preparation (2018-04-21 00:00:00 UTC)
<html><head> (2018-04-21 00:00:00 UTC)
Navy SEAL Fitness Test (2018-04-21 00:00:00 UTC)
Preparing for BUD/S (2018-04-21 00:00:00 UTC)

:: Systems Software & Programming / Redis

Redis Notes (2018-01-28 00:00:00 UTC)

:: Futuristic Dystopic / Operating Systems

Ubuntu Studio Installation Experience (2018-01-28 00:00:00 UTC)
Windows 10 Installation Experience (2018-01-28 00:00:00 UTC)
Awesome Wallpaper in Windows 7 (2016-01-12 00:00:00 UTC)
Howto get MTP working in Windows (2016-01-10 00:00:00 UTC)
The meaning of Windows 10 Privacy Settings [rant] (2016-01-10 00:00:00 UTC)
Bad Looking Linux (2016-01-09 00:00:00 UTC)
Screenshot of KDE3 (2016-01-09 00:00:00 UTC)

:: music / Lyrics

Somnus Nemoris Latin+English Lyrics (2017-07-24 00:00:00 UTC)
Tor Linløkken - Shark Lyrics (The Longest Journey OST) (2017-07-14 00:00:00 UTC)
Age of Conan Lyrics (2017-07-13 00:00:00 UTC)
Loveless (2017-07-11 00:00:00 UTC)
ジェネシスの"ラブレス"詩 (Loveless) (2017-07-11 00:00:00 UTC)
Latopisec pieseň (2016-01-07 00:00:00 UTC)

:: Digital Despotism / Other

Video Codecs and Editing (2017-07-23 00:00:00 UTC)