Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)copy! share!
posted in category Technology & Dystopia / Existential
posted at 07. Jul '19

Motivácia sa neničiť

Získať motiváciu do života a teda sa neničiť je jedna z najobtiažnejšich vecí v mojom živote.

Je to ťažké hlavne preto, že prakticky každý v našej spoločnosti, ale aj na anglo internete má sebadeštrukčné sklony.

Problém je v tom, že aj keď mám všetky informácie k tomu, aby som žil zdravo a jedol zdravo, nerobím to. Snažím sa, ale nejde to vždycky.

Ale prečo sakra?

Žijem v myšlienkovom väzení. Nerobím to, čo by som chcel. Nestačí si splniť len 90% vecí v živote. Ten zvyšok pretrvá.

Najhoršie je, že napríklad svoju tvorivosť tak často potlačujem, že si to už ani neuvedomujem. Riešenie svojich problémov mám pred nosom, ale nevidím ho. Prestať sa obmedzovať v tvorivosti. Prestať mať očakávania na to, čo stvorím.

Add Comment