Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)copy! share!
posted at 03. May '19

Internet môže poskytnúť viac

Internet môže poskytnúť viac než boj o slávu.
Internet môže poskytnúť viac než boj o priestor a pozornosť druhých.
Internet môže poskytnúť viac než preťažovanie si mysle desaťhodinovým maratónom v pozeraní seriálov.
Internet môže poskytnúť viac než sebaničenie.

Internet môže poskytnúť znalosti.
Internet môže poskytnúť rozhľad.
Internet môže poskytnúť nové ozajstné priateľstvá.
Internet môže poskytnúť nové výtvory.

Kým ešte žijem chcem cítiť každú moju chvíľu internetového života.

Add Comment