Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)copy! share!
posted at 06. Dec '20

2000 roky a hardvér

Krátky príspevok na zaspomínanie si. Krabica od 100Mbit sieťovej karty značky ManLi, ktorá sa zastrkovala do PCI.


Add Comment