Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)copy! share!
posted at 24. Aug '21

Linuxové štandardy na desktope

Linux standard base (LSB) - definuje API v niektorých knižniciach ako libtar, cesty k interpretu perlu či pythonu a ich správanie. Samotný štandard má viac častí - core, c++, desktop, printing a polooficiálne je multimédia. Súčasná stabilná verzia 4.1 z roku 2011 je pekne stará a imho ani neberie do úvahy existenciu pythonu 2 a 3 a pracuje s QT3. Štandard sa odkazuje na manuál (pythonu) pri definíciách operátorov a v prípade iných knižníc sú zobrazené hlavičky a štruktúry.

XCB - knižnica na kecanie s X serverom (protokol), ktorá chce nahradiť Xlib (tiež libX11). Nie je štandard, ale pletie sa s XDG. XCB rieši problémy s libX11, ktorá sa ťažko debugguje a je zmes asynchrónnych a synchrónnych volaní.

File Hierarchy Standard (FHS) - posledná verzia 2.3 je z roku 2004. Definuje štandardné zložky ako /etc, /tmp a názvy niektorých súborov, ak daná služba je k dispozícii - resolv.conf, hosts.allow, …

ICCCM + NetHW - spolupráca medzi window managerom a X serverom a aplikáciami bežiacimi v ňom ako systray alebo dock.

Add Comment