Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)copy! share!
posted in category Technology & Dystopia / Existential
posted at 06. Sep '17

Temná strana softvérového vývoja: strach stať sa zastaralým

Softvérový vývoj je dobrá disciplína a má veľa výhod. Avšak teraz chcem napísať niečo o ťažkých veciach.

Špecializujem sa na vyvíjanie webov. Okrem toho, že za posledné roky sa web celkom zozložitil (zabudnite na znalosť HTML+CSS).

A to je len jazyk na ukazovanie údajov a a formátovanie.

Posledné roky sa vyrojilo milión technológii na front end. JavaScript ovládol svet. Prišiel React. Pred dvomi rokmi o ňom nikto nepočul.

Skoro každý deň myslím na to, že mám strach z toho sa stať zastaralým v technológiách. Keď som robil hlavne s Ruby on Rails, tak som pokukoval po Reacte ako najhustejšej a najnovšej veci.

Avšak teraz robím hlavne s Reactom a teraz sa bojím neznámeho. Neznáme, čo príde v budúcnosti a ja sa to už nedokážem naučiť. Alebo že doterajšie znalosti mi vôbec nepomôžu a ja nebudem mať toľko času ako študenti či niekto iný sa to naučiť.

A zastarám. Ako…občas mám problémy sa učiť nové veci, nové koncepty. Pokrok ide na mňa príliš rýchlo.

Potom mám zasa obdobia, keď sa cítim bohom a všetko ide ľahko.

V tomto článku nemám žiadny záver. Dnes nie som nejako múdry a len som si chcel napísať, čo cítim.

Add Comment