Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)copy! share!
posted in category Technology & Dystopia / Existential
posted at 05. Jan '16

Prvky elity

Prvotne som to nazval Prvky Slizolinu po ich vysoko “sebeckom” prístupe k životu. Písané v neskutočnej frustrácii so životom. Vtedy by som spravil hocičo, aby som zmenil život a tak som si napísal, aký chcem žiť život. Bez stanovenia cieľa sa nedá zmeniť.

Už nedokážem a nechcem žiť:

  • nudný život, ktorý nie je vzrušujúci, nový či nebezpečný

  • bez vplyvu. Som posadnutý mocou a silou. Cítim ich v sebe. Cítim, že skoro všetko, na čo pomyslím, je možné. Som ochotný a mám silu hľadať cestu k realizácii. Chcem pretvárať svet okolo seba, vidieť výsledky svojej práce. Som tvorivejší, než 99% ľudí na svete. Žijem šťastnejší život než 99% ľudí okolo. Som kvôli tomu ochotný podriadiť (obetovať) všetko, celý svoj život, každú vec.

  • bez zmyslu. (Ne)robím v danej chvíli to, čo (ne)má zmysel. Tiež robím veci iba v zmysluplnom množstve. Neupadávam do rutiny. Nežijem život a priania druhých ľudí.

  • bez lásky. Cítim v sebe bezpodmienečnú lásku ku všetkému. Kde je láska, tam nie je žiadna činnosť zlá.

  • bez originality a inšpirácie. Originalita pochádza z môjho vnútra. Dokážem vnášať niečo nové do každej jednej činnosti, ktorú robím. Používam a inšpirujem sa existujúcimi vecami, dielami a postupmi, ale dávam im svoj štýl, zmysel, či spôsob použitia. Som ochotný a mám silu preskúmavať neznámo a robím to rád.

  • bez fyzickej sily. Dbám o svoje telo, vyžívam sa v sile, vitalite, energii či pohľade na telo. Teší ma pohyb a priťahuje fyzická zručnosť.

  • bez sebarealizácie. Robím aj tú zdanlivo najmenšiu a najzbytočnejšiu vec, pokým mi zlepší náladu alebo má zmysel - život je o zážitkoch a pocitoch, ktoré tie činnosti vyvolávajú.

  • bez sexu, jedla a peňazí. Mám ich rád a využívam ich k svojmu prospechu, k fyzickému aj duševnému zdraviu a sebarealizácie. Ale nie som ich otrokom.

  • bez vnímania. Dostatočné vnímanie mi umožňuje reagovať na životné situácie hneď a neutekať od nich z nedostatku energie. Umožňuje byť duchaprítomný a tým je možné nahýňať misky váh na svoju stranu.

  • bez sebaovládania. Moje myšlienky ovládajú moje telo - aj tie časti, ktoré nedokážem vedome ovládať, spôsobujú veľkú časť životných situácií. Preto nie som povinný rozvíjať a stotožňovať sa so všetkými myšlienkami, čo ma napadnú, ale ani sa hanbiť za tie zlé.

Motiváciou, aby som žil taký život, sú mi moje skúsenosti a skúsenosti a príklady iných.

Add Comment