Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license bootleg
posted in category Copied Stuff / Lyrics
posted at 07. Jan '16

Latopisec pieseň

Pieseň, ktorú som prepísal z knihy Ohňom a mečom od Henryka Sienkiewicza.

Zastaň, obráť sa, pozri sa a začuduj sa, ty, ktorý máš mnoho,
že budeš roveň tomu, ktorý nemá zhola nič,
lebo ten dozerá, kto všetko riadi, sám Boh milostivo,
všetky naše veci na svojich miskách váži spravodlivo.
Zastaň, obráť sa, pozri a začuduj sa, ty, ktorý vysoko
lietaš duchom, poznáš šírku i hĺbku múdrosti…

Zastaň, obráť sa, pozri a začuduj sa, ktorý bojuješ,
lukom, strelami, prachom, guľami a mečom šermuješ,
veď už predtým bývali rytieri a gavalieri,
tým bojovali a tým mečom sami hynuli!
Zastaň, obráť sa, pozri a začuduj sa a zhoď zo seba pýchu,
pozri sa okom, ktorý ideš z Potoka k Slavute.
Nevinné duše berieš za uši, oberáš o slobodu,
kráľa nepoznáš, rady nedbáš, sám si si vrchnosťou.
Hej, spamätaj sa, nerozohňuj sa, lebo sám si veliteľom,
sám žezlom v tom poľskom kraji, ako sám chceš, rozhoduješ.

Súčasná pieseň zapísaná v Latopiscu, čiže kroniczke Joachima Jerlicza

Add Comment