Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko

About

I, Ivan Alenko, founded myrtana.sk to create my own self-reliant cyberspace where main values are freedom of expression, honesty and fun.

Ja, Ivan Alenko, som založil myrtana.sk, lebo som chcel svoj vlastný samostatný kus kyberpriestoru, kde hlavnými hodnotami budú sloboda slova, úprimnosť a zábava.

You can contact me here/tu ma môžete kontaktovať: xmpp:saju@404.city