Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)copy! share!
posted in category myrtana / Static
posted at 16. Aug '19

About

I, Ivan Alenko, founded myrtana.sk to create my own self-reliant cyberspace where main values are freedom of expression, honesty and fun.

Ja, Ivan Alenko, som založil myrtana.sk, lebo som chcel svoj vlastný samostatný kus kyberpriestoru, kde hlavnými hodnotami budú sloboda slova, úprimnosť a zábava.

You can contact me here/tu ma môžete kontaktovať: xmpp:saju@404.city

Add Comment