Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)copy! share!
posted in category Creativity / Literature
posted at 29. Apr '19

Chce sa mi kričať, ale nemám ústa

Cítim sa opustený.
Cítim sa iný.
Cítim, že nezapadám do spoločnosti.
Chce sa mi kričať,
ale som tak unavený,
že už nemám ústa.

Hlboko v sebe sa mi chce plakať,
ale nemôžem.
Dostať zo seba všetku. tú bolesť,
ktorú nasávam. z okolia.
Ale nemám ústa.

Add Comment