written by Ivan Alenko

Moja obľúbená technoloógia: DHT

Ak je jedna technológia budúcnosti, ktorej verím, tak je to DHT - distributed hash table, čo znamená, že je to distribuované asociatívne pole.

Cítim, že to skrýva veľký potenciál a ak aj priamo nie, je to vstupný schod na niečo ďalšie. Aj keď som skoro vôbec s ňou priamo nepracoval, BitTorrent ukázal, že je to schopná technológia na hľadanie kľúčov v distribuovanom priestore.