Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)copy! share!
posted in category Technology & Dystopia / Freedoms
posted at 29. Sep '18

Moja obľúbená technoloógia: DHT

Ak je jedna technológia budúcnosti, ktorej verím, tak je to DHT - distributed hash table, čo znamená, že je to distribuované asociatívne pole.

Cítim, že to skrýva veľký potenciál a ak aj priamo nie, je to vstupný schod na niečo ďalšie. Aj keď som skoro vôbec s ňou priamo nepracoval, BitTorrent ukázal, že je to schopná technológia na hľadanie kľúčov v distribuovanom priestore.

Add Comment